นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 4,292 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

8 กุมภาพันธ์ 2562 386 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

กองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุ โรงเรียนคนฮักวัดทุ่งศรี ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครเชียงราย และรับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ มหาลัยวัยที่สาม

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.183.80 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา