นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 4,278 คน

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

8 กุมภาพันธ์ 2562 525 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธี โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 กลุ่มสี และมีกิจกรรมร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.168.29 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา