นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 7,132 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

8 กุมภาพันธ์ 2562 358 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลตำบลร้องกวาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร้องกวาง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักคุณค่าของต้นเองและรักต้นเองมากขึ้น


 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.133.42 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา