ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 47,801 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่องแจ้งหยุดการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านห้วยไร่ ม.1และ ศพด. บ้านหัวดง ม.9
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลร้องกวางการให้บริการ ในรูปแบบ one stop service ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19
15 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปฏิบัติตัวอย่างไรช่วงสงกรานต์ปีนี้ ข้อแนะนำสำหรับจังหวัดแพร่ในช่วงนี้เพื่อห่างไกลจาก โควิด 19
11 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่แนวทางปฏิบัติการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ากิจกรรมสงฆ์น้ำพระรดน้ำดำหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามอบเงินช่วยเหลือ์ผู้ป่วยเพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
9 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแมตกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบสขร.) รอบเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
6 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์
6 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา