นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 4,279 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
13 ม.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางมอบอุปกรณ์จราจร กรวยขนาดใหญ่อย่างดีและไฟกระพริบตั้งด่านให้สภ.ร้องกวาง
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศร่างเพื่อรับฟังคำพิจาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 3 สาย
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2564
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 ม.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเย็นอ.ร้องกวาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาผู้ช่วยปฏิบัติงานของกองช่าง
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาผู้ช่วยธุรการกองช่าง
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
4 ม.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางต้อนรับท่านปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่สู้ ! โควิดไปด้วยกัน
30 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลร้องกวางประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
29 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลร้องกวางเยี่ยมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวางและผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564
28 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3
22 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่9
22 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลป่าแมตประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓)
17 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3
17 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา