เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561118
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA118
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611022
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน918
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์120
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์119
สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์.118

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB