เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางฟองจันทร์ บุญนิ่ม ถึงบ้านแม่มอญ กวางเดินดง หมู่ที่ 7 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

ประกาศผู้ชนะ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางฟองจันทร์  บุญนิ่ม 

ถึงบ้านแม่มอญ  กวางเดินดง  หมู่ที่ 7 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.11s. 0.50MB