ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ค่ะ/ครับ
 
 
ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอน
 
ใบสมัคร ผนวก ก
หนังสือรับรองของนายกเทศมนตรี ผนวก ข
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ผนวก ค
หลักเกณฑ์ ผนวก ง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง  
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 15.01 น. โดย ปาริฉัตร@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2553 เวลา 08.59 น. โดย คุณ วันชนะ กอฝั้น

ผู้เข้าชม 5267 ท่าน