ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ค่ะ/ครับ
 
 
กำหนดการตรวจคัดกรองสารพิษ
 
โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย ใส่ใจลดการใช้สารเคมี ปี 2554  
 

ด้วยเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย ใส่ใจลดการใช้สารเคมี ปี 2554 เพื่อให้เกษตรกรปลอดโรคและผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารพิษในร่างกาย ค้นหา และตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสารพิษตกค้างในร่างกาย จากการประกอบอาชีพการเกษตร หรือได้รับสารพิษปนเปื้อนในอาหาร น้ำดิ่ม หรือสัมผัสโดยตรง ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการเจ็บป่วยหากมีการสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานานและมีปริมาณมาก

ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร้องกวาง จะออกดำเนินการค้นหาและตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีในชุมชน เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการตาย เนื่องจากการแพ้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร้องกวาง โทร 054-597366 ต่อ 108 หรือสอบถามได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แนบ

**** ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจ เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนของท่านมาด้วย****

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2554 เวลา 11.25 น. โดย คุณ วันชนะ กอฝั้น

ผู้เข้าชม 4356 ท่าน