เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่42 ต.ค. 62
ขอเชิญเที่ยวงาน หนาวนี้ที่ร้องกวาง 111 ต.ค. 62
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย259 ก.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)396 ส.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)332 ส.ค. 62
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 25627624 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 25625524 พ.ค. 62
อบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ5922 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก6622 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)873 พ.ค. 62
โครงพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 25623324 เม.ย. 62
ประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 2562619 เม.ย. 62
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสวนครัวเพิ่อสุขภาพและชีวิตพอเพียง11810 มี.ค. 62
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน1025 มี.ค. 62
กิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน1364 มี.ค. 62
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา25527 ก.พ. 62
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปถนอมอาหาร ประจำปี 25629126 ก.พ. 62
พ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง8422 ก.พ. 62
กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลร้องกวาง9521 ก.พ. 62
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุ 13 ปีชาย1228 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB