เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)186 ส.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)222 ส.ค. 62
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 25626124 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 25624224 พ.ค. 62
อบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ4522 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก5022 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)713 พ.ค. 62
โครงพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 25622824 เม.ย. 62
ประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 2562549 เม.ย. 62
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสวนครัวเพิ่อสุขภาพและชีวิตพอเพียง10110 มี.ค. 62
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน885 มี.ค. 62
กิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน944 มี.ค. 62
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา13727 ก.พ. 62
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปถนอมอาหาร ประจำปี 25627526 ก.พ. 62
พ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง7722 ก.พ. 62
กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลร้องกวาง8521 ก.พ. 62
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุ 13 ปีชาย1008 ก.พ. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี978 ก.พ. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง 1048 ก.พ. 62
ต้อนรับคณะติดตามประเมินผล โครงการร้องกวางน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน ปี 2998 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
3.33s. 0.75MB